Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr mezi zemědělci

27/03/07
smf

Ministr Petr Gandalovič se setkal se zemědělci Kutnohorska a Kolínska. Zdroj: www.mze.cz
 

Tisková zpráva
Praha, 26. března 2007
 
Ministr Petr Gandalovič se  setkal se zemědělci Kutnohorska a Kolínska
 
Od svého uvedení do funkce na počátku ledna letošního roku jednal ministr zemědělství Petr Gandalovič již vícekrát se zástupci zemědělských prvovýrobců, dnes mezi ně zavítal přímo „do terénu“. Akciovou společnost ZDV Krchleby na Kutnohorsku s výměrou 2767 hektarů a soukromé hospodářství Miloslava Zapletala v Nové Vsi na Kolínsku s výměrou 283 hektarů si ministr záměrně vybral, aby mohl porovnat způsob hospodaření v různých typech zemědělských podniků a posoudit jejich silné a slabé stránky.
 
Ministr se zajímal o to, jak se zemědělci vypořádávají s náročností administrativy při žádání o podpory a jaká je jejich konkurenceschopnost, zejména na domácím trhu V diskusi s ředitelem ZDV Krchleby Bohuslavem Chudomelem ministr Gandalovič řekl: „Potvrdil jsem si názor, že je nutné snížit zemědělcům byrokratické překážky. Přislíbil jsem, že budeme na zjednodušení administrativy dále pracovat“.
   
Při debatě se zemědělci dotazovali zejména na to, jak to letos bude s doplňkovými platbami vyplácenými z národního rozpočtu a s novým Programem rozvoje venkova. „Česká republika bude moci poskytovat finanční podporu vybraným výrobním odvětvím. Změna oproti dosavadnímu systému spočívá v tom, že tyto doplňkové platby k přímým platbám budeme vyplácet zpětně k určitému referenčnímu období a nikoli dopředu. Podporované sektory, tzn. chov přežvýkavců, pěstování chmele, brambor pro výrobu škrobu, přadného lnu a některých vybraných plodin na orné půdě zůstanou zachovány,“ vysvětlil v této souvislosti ministr Petr Gandalovič.
 
Pokud jde o Program rozvoje venkova, ministr Petr Gandalovič zemědělcům sdělil, že ministerstvo v brzké době spustí informační kampaň na celostátní úrovni.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe