Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace z AK

01/03/07
smf

Informace z Agrární komory ČR za období 19.-26.2.2007. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace číslo 8   (19.02.2007 – 26.02.2007)


1. Zprávy
1. Informace AK ČR o pracovním setkání s ministrem Cyrilem Svobodou
Dne 13.2.2007 se uskutečnilo v Praze pracovní setkání s ministrem a předsedou Legislativní rady vlády ČR JUDr. Cyrilem Svobodou se zástupci nevládních organizací, kterého ze za Agrární komoru ČR zúčastnili tajemník Ing. Jan Záhorka a právník JUDr. Miloš Kucian.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2068

2. Informace členům Agrární komory ČR č. 9
Upozorňujeme, že dnes ve večerním pořadu Události, komentáře vystoupí prezident AK ČR Ing. Jan Veleba k problematice omezování nákupu vepřového a hovězího masa obchodními řetězci.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2069

3. Šance jsou na východě
Obchodní řetězec Ahold odebere v letošním roce od našich zpracovatelů pouze dvacet procent červeného masa. Interspar jde dál. Od 20. února u něj spotřebitelé nekoupí české vepřové či hovězí, vše se dováží z Rakouska. Přitom schodek našeho agrárního obchodu za minulý rok dosáhl rekordních třiceti tří miliard korun.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2072

4. Co tíží zemědělce v krajích
Na setkání zástupců regionálních agrárních komor a skupin členských společenstev v pražské centrále se v uplynulém týdnu jednalo o nejdůležitějších aktivitách zemědělců a některých problémech. Viceprezident agrární komory Pavel Novotný upozornil přítomné na připravované nařízení vlády k LFA a na stav v sazbách v jednotlivých oblastech.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2073

5. Zastavili nákup masa
Letos od 20. února zastavil obchodní řetězec Interspar zhruba u poloviny svých prodejen nákup českého vepřového a hovězího masa a nahradil je masem z Rakouska. U zbývajících svých hypermarketů má v plánu totéž udělat za několik měsíců.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2074

6. Zkušenosti lze zúročit i doma
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů je členem Agrární komory ČR a zároveň spolu se Zemědělským svazem ČR je členskou organizací Českomoravské agrární konfederace.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2075

7. Levné hovězí z brakovaných krav?
Zhruba po 500 letácích rozdávali zemědělci z agrární komory vždy u jednotlivých Intersparů kolemjdoucím a spotřebitelům. Bylo tomu v místech, kde se od poloviny příštího týdne bude prodávat hovězí maso z Rakouska v AKCI s 18 procentní slevou.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2076

8. Informace o berlínském veletrhu Grüne Woche
Obchodní kontrakty v miliardové výši, dodatková smlouva mezi EU a Ruskem o obchodu s masem, premiérové marketingové vystoupení potravinářských řetězců, důraz na problematiku bioenergií a zdravou výživu včetně nebývalé aktivní účasti německé i zahraniční politické a hospodářské prominence:
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt149|mo2077

9. Turecko zrušení zákazu dovozu hovězího masa a dobytka – ekonomická informace
Ministr zemědělství a záležitostí venkova Mehdi Eker oznámil koncem roku 2006, že v nejbližší době dojde k uvolnění zákazu dovozu hovězího masa a živého hovězího dobytka.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt149|mo2078

10. Podmínky poskytování TOP-UP pro rok 2007
Ing. Jan Veleba, prezident AKČRV Praze 21.12.2006 Č.j. 286/2006 Otevřený dopis ministryni zemědělství Vážená paní ministryně, dne 14.12.2006 projednalo vedení Ministerstva zemědělství nový návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám (TOP-UP).
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2079

11. Informace o Zelená zprávě – Německo
V souladu se zákonem o zemědělství předkládá německá vláda Spolkovému sněmu ke schválení agrárně-politickou zprávu o stavu a vývoji zemědělství a souvisejících oblastí rybářství lesnictví), a to vždy k 15. únoru následujícího roku. S ohledem na kompetence rezortu zahrnuje materiál rovněž část „ochrany spotřebitele“.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt149|mo2081

12. Italský obchod zemědělských produktů
Italský úřad pro zemědělskou ekonomii INEA publikoval v průběhu ledna 2007 definitivní statistiky zahraničního obchodu zemědělskými produkty Itálie za rok 2005, data za rok 2006 dosud nejsou k dispozici.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt149|mo2082

13. Ministerstvo zemědělství spustilo kampaň k zániku povolení k odběru a vypouštění vod
Ministerstvo zemědělství zahájilo informační kampaň, kterou chce širokou veřejnost upozornit na povinnost vlastnit povolení pro nakládání s vodami. Platné povolení musí mít každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu u rodinného domu, na chatě, či jiném objektu, nebo ten, kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt96|mo2083

14. ČESKÁ REPUBLIKA – AGROOBCHOD ROK 2006
Agrární vývoz v roce 2006 vzrostl v porovnání s rokem 2005 pouze o 1 %. Agrární dovoz ve stejném období pak vzrostl o 8 %. Pokrytí dovozu vývozem kleslo ze 75,69 % v roce 2005 na 70,73 % v roce 2006. Celková obchodní bilance skončila záporným saldem 32,745 mld Kč. ČR do zemí EU vyvezla 86,84 % z celkového objemu vývozu a ze zemí EU dovezla 83,84 % objemu celkového dovozu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt153|mo2088

15. Prohlášení k výskytu baktérie listeria
Společné prohlášení ministra zemědělství Petra Gandaloviče a hlavního hygienika ČR a náměstka ministra zdravotnictví Michaela Víta k výskytu baktérie listeria v některých potravinářských výrobcích.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt115|mo2089

16. Ministerstvo zemědělství nechce pokutovat ty, kdo se dodatečně přihlásí k odběru vody
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí připravuje metodický pokyn pro vodoprávní úřady a Českou inspekci životního prostředí, jak postupovat v případě žadatelů o nové povolení k odběru povrchových či podzemních vod, kteří doposud vodu z těchto zdrojů odebírali bez platného povolení.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt96|mo2090

17. Plus a minus českého ekologického zemědělství
Nejnovější statistické údaje. Plus • Ekologické zemědělství v ČR zaznamenalo nárůst ploch i počtu farem. Výměra ekologicky obhospodařované půdy se zvětšila meziročně o desetinu, na 281 500 hektarů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2094

18. Evropský parlament znovu odmítl krácení plateb v zemědělství
Evropský parlament znovu odmítl návrh Evropské komise na dobrovolné odlišení přímých plateb v zemědělství, který europoslanci neschválili už loni v listopadu. Parlament opět vyzval Evropskou komisi, aby navrhovaná nová pravidla vzala zpět.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt149|mo2098


2. Komodity
1. Burzovní zpravodajství   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt219|mo2095

2. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt214|mo2096

3. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt210|mo2097

4. Burzovní zpravodajství   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt219|mo2104

5. Řídící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2105


3. Poradenství
1. Mezinárodní zájem o veletrh "AB HOF" Wieselburg 2007
MEZINÁRODNÍ ZÁJEM O VELETRH AB HOF WIESELBURG 2007 – VE STŘEDU POZORNOSTI PŘÍMÝ PRODEJ FARMÁŘSKÝCH VYROBKŮ! Od pátku 02. do pondělí 05. března 2007 se ve Wieselburgu již po třinácté uskuteční speciální veletrh pro přímý prodej farmářských výrobků „AB HOF“ (,‚Ze dvora“).
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo2066

2. Změna vyhlášky o zdraví zvířat a požadavcích na veterináře
Vyhláškou 8/2007 Sb. z 19. ledna 2007 se mění vyhláška 296/2003 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášek 610/2004 Sb. a 330/2005 Sb.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2086

3. Pasterace vajec ve skořápce
Jihoafrická společnost Egbert Eggs vyvinula ve spolupráci s CSIR, Delphius Technologies a University of Pretoria postup k odstranění patogenů – především salmonely a původců influenzy – ze skořápek vajec. Asi před 10 lety byl v Americe vyvinut postup, který byl velmi nákladný a nepraktický, a tak nebyl ve větším rozsahu zaveden.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2087

4. Obnovitelné zdroje energie pro farmy
Farmáři ve Velké Británii nemusí využívat velká zařízení bioplynových stanic nebo celé větrné farmy, aby přesto mohli získávat energii z malých stanic, které snižují jejich provozní náklady, popř. ještě vytvářejí mírný zisk. Co je k dispozici?
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2091

5. Geneticky způsobený rybí pach vajec
Byl objeven gen FMO3, který u hnědých slepic způsobuje chybu metabolismu a tím vznik nepříjemně páchnoucích trimetylaminů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2092

6. Vliv výživy na kulhavost prasnic
Řada minerálních látek a krmných složek minimalizuje u prasnic výskyt osteochondrózy. Výzkumníci z univerzity v Kansasu uvádějí na základě předběžných údajů, že aplikace určitých minerálních doplňků nebo krmných složek může redukovat výskyt kulhavosti u prasnic.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2099

7. Vývoj programu podpory zpracování semene řepky olejné na výrobu metylesteru…
…řepkového oleje (MEŘO) a jeho uplatnění ve směsném palivu v ČR Důvodem vzniku Oleoprogramu v roce 1990 bylo rozšířit program nepotravinářského využití zemědělské půdy a vybudování technologií na výrobu nových energií z obnovitelných zdrojů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt201|mo2100

8. Alternativní plodiny: planá pšenice dvouzrnka, pšenice jednozrnka, milička habešská
Společný projekt tří německých výzkumných pracovišť je zaměřen na šlechtění nových odrůd s dobrými pekařskými vlastnostmi. Lze očekávat návrat pšenice jednozrnky (Triticum monococcum) a plané pšenice dvouzrnky (Triticum dicoccoides)? Z těchto planých forem pšenice, pěstovaných již 8000 let př n. l., jsou nyní šlechtěny nové odrůdy.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2101

9. Odlišné rotace plodin omezují plevele, choroby a vstupní náklady na produkci siláže
Výzkumníci z organizace Agriculture and Afri-Food Canada (AAFC) v Lacombe v Albertě studují několik let různé aspekty managementu plevelů, choroby listů a strategie výroby siláží.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt121|mo2102


4. Připomínková řízení
Připomínám, že momentálně je možno připomínkovat PO REGISTRACI následující:

1. Daňový řád  (do 02.03.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1

2. Požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší  (do 06.03.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1

3. Podmínky poskytování platby pro pěstování energetických plodin  (do 06.03.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1

4. Skladování a způsobu používání hnojiv  (do 08.03.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1


5. Příští akce
26.02.  SOUČASNÝ STAV VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE   http://www.apic-ak.cz/?path=cln26

26.02. – 27.02.  Představenstvo COPA, COGECA   http://www.apic-ak.cz/?path=cln26

27.02.  Produkce biomasy   http://www.apic-ak.cz/?path=cln27

28.02.  Volební Valná hromada OAK Pardubice   http://www.apic-ak.cz/?path=cln28

28.02.  Regulace trhu s mlékem   http://www.apic-ak.cz/?path=cln28

01.03.  Ekonomická komise AK ČR   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

01.03.  Volební valná hromada OAK Jičín   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

01.03.  Valná hromada OAK Frýdek-Místek   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

01.03.  Obilnářská konference   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

01.03.  Schůze představenstva OAK Hradec Králové   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

01.03. – 02.03.  Visegrádská čtyřka – jednání   http://www.apic-ak.cz/?path=cln01

04.03. – 08.03.  SIMA – veletrh   http://www.apic-ak.cz/?path=cln04