Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bionafta znovu?

27/03/07
smf

Výsledky porovnávání práce traktoru TS135A na standardní naftu a na bionaftu. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

                  Bionafta znovu?

Výsledky porovnávání práce traktoru TS135A na standardní naftu a na bionaftu.
Po určité době provozu byly opět prováděny zkoušky s použitím bionafty jako paliva pro traktory. V listopadových zkouškách skupina expertů porovnávala pět traktorů různých značek v těžkých polních pracích, které jako palivo používaly bionaftu různého druhu. Měřila se spotřeba paliva na hektar, výkon na háku a měrná spotřeba.
Ve zkouškách byla nyní zaznamenána lehce odlišná měrná spotřeba paliva. Tato zkouška se zaměřila na množství paliva spáleného v jednom motoru. Je lépe hovořit o množství energie, kterou poskytl jeden litr každého paliva v motoru TS135A v kWh/l. Čím vyšší číslo, tím vyšší potenciální výkon z každého litru. Tzn., že traktor dosahuje také vyšší výkonnosti z jednoho litru paliva.
Výkon na háku (kW)
Při jízdě na B100 (100% bionafta) dosahoval TS135A o 10 až 14 % menšího výkonu na háku než na čistou naftu. O 10 % méně na plný plyn, o 14 % méně v eko provozu (řadit nahoru, ubrat plyn, stejná rychlost). To má smysl, protože energetická hodnota B100 je o 10 % nižší než nafty. U obou paliv eko provoz redukoval výkon na háku o 4 až 7 %.
Spotřeba na hektar
Byl sledován objem paliva spotřebovaného na orbu jednoho hektaru. Byla vyloučena spotřeba na souvratích při otáčení, aby se zjistila čistá spotřeba, kdy byl traktor v tahu. Při eko provozu se zlepšila spotřeba v porovnání s jízdou na plný plyn o 9 % (proti čisté naftě) a o 2 % s bionaftou B100. Když motor pracuje pod vysokým zatížením při nižších otáčkách, nedává biopalivo úplně stejné výsledky jako standardní nafta, takže ekonomika trpí.
Měrná energie (kWh/l)
Zde se porovnávala hodnota měrné energie v jednom litru paliva spotřebovaného při práci s pluhem. Měrná energie zahrnuje spotřebu paliva a výkon na háku do jednoho měřítka a kombinuje vzájemný vztah výkonových parametrů motoru, vlastností převodovky a pneumatiky s půdou. Tak se nejlépe porovná účinnost traktoru při používání různých paliv.
Při práci na plný plyn TS135A generuje o 4,5 % více energie na háku od každého litru standardní nafty než z litru bionafty B100. Při eko provozu dochází ještě k většímu rozdílu – standardní nafta vykazuje o více než 10 % lepší účinnost než bionafta.
Závěry
V dobrých trakčních podmínkách při práci na plný plyn a při plném zatížení na háku má motor TS135A při spalování bionafty B100 o 10 % nižší výkon než při spalování nafty. Při eko provozu (s vyšším převodovým stupněm a nižšími otáčkami) dochází k širšímu rozmezí mezi spalováním nafty a bionafty B100. Představuje hodnoty od 5 do více než 10 %. V termínech výkonu 100% bionafta nemůže zcela konkurovat fosilnímu palivu. Avšak pracuje dobře, ale řidič musí častěji sáhnout na řadicí páku při změně zatížení.
Výrobci traktorů prohlašují, že jejich motory mohou bez úprav běžet na bionaftu. V případě obav doporučují kontaktovat své dealery. Název směsi rostlinného oleje a nafty odráží jejich poměr – B5 je s 5% podílem rostlinného oleje, B20 s 20% atd. B100 je čistá bionafta (rostlinný olej). Výrobci traktorů dále intenzivně zkoumají dlouhodobý vliv spalování B100 v motorech se vstřikováním common rail.
Plusy
·        Bionafta je C neutrální a tak nezhoršuje globální oteplování
·        Emise vedle oxidů dusíku jsou zhruba poloviční
·        Je biodegradabilní, netoxická s vysokým bodem zážehu
·        Směsi až do B20 lze spalovat v naftových motorech bez úprav nebo zvláštní údržby
·        Existuje potenciál pro farmáře dodávat surovinu pro její výrobu
Mínusy
Rychle váže vodu a také rychleji oxiduje než standardní nafta
Její skladovatelnost je omezená na dobu do 3 měsíců
Nepříznivě působí na těsnění, hadice a nátěry
Důležitá je dobrá filtrace
Ve Velké Británii je mnohem dražší než tzv. červené palivo (nafta zatížená nižší daní)
Vydáno : 25.3. 2007 ; Autor : Ing. Milan Šťastný , ÚZPI Praha