Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výsledky klasifikace jatečně upravených těl zvířat za rok 2006

21/02/07
smf

Státní dozor nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat vykonává ÚKZÚZ podle §14 odst. 1 pís. d zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích . Zdroj: www.ukzuz.cz
 

Státní dozor nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat vykonává ÚKZÚZ podle §14 odst. 1 pís. d zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů. Předmětem státního dozoru je dodržování povinností stanovených v § 4a tohoto zákona, v prováděcí vyhlášce č. 194/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 324/2005 Sb. a v platných nařízeních Evropské unie.

Vlastní kontrolní činnost je tedy zaměřena na kontrolu klasifikace jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí, na dodržování referenční úpravy jatečných těl těchto zvířat, na jejich správné označování, vedení a evidenci klasifikačních protokolů. Nedílnou součástí je i dohled a kontrola nad řádným odesíláním hlášení o klasifikaci v návaznosti na další zpracovávání těchto dat. Ve spolupráci s MZe ČR provádí inspektoři i cílené kontroly.