Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Litomyšli

12/02/07
smf

I N S T I T U T V Z D Ě L Á V Á N Í V Z E M Ě D Ě L S T V Í, o.p.s. Vás zve na seminář Správná zemědělská praxe zaměřený na zásady správné zemědělské praxe v návaznosti na dotační podmínky, systémy kontroly a působnost kontrolních orgánů – 13.-14.2.2007-Litomyšl – Hotel Dalibor.