Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků

24/02/07
smf

Metodický pokyn pro organizační zabezpečení provádění zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007. Zdroj: www.mze.cz
 

Metodický pokyn pro organizační zabezpečení provádění zákona
č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007,
přílohy č. 11 – Závazná pravidla poskytování finančních prostředků
v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití, části 2 C
„Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování
vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“