Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF

24/02/07
smf

Informace ze SZIF – zásoby cukru, značka KLASSA. Zdroj: www.szif.cz

Potraviny se značkou KLASA získávají oblibu nejen na českém trhu. Podle průzkumu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který značku KLASA spravuje, vyváží 57% držitelů značky KLASA svou produkci do zahraničí.
Přehled o zásobách a pohybu cukru u držitelů kvót v měsíci lednu 2007
Velikost: