Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK ČR

14/02/07
smf

Informace z Agrárního informačního centra AK ČR. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Informace číslo 6   (03.02.2007 – 10.02.2007)


1. Zprávy
1. Informace členům Agrární komory ČR č. 7 o opatření PGRLF
V Praze 6. února 2007 Vážené kolegyně, vážení kolegové, zasíláme informaci o závažném rozhodnutí představenstva PGRLF ze dne 5.2.2007 ve věci stanovení dalšího postupu přijímání žádostí o poskytnutí podpor:
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2026

2. Agrární komora je především o demokracii, doživotí není možné
Nemám potřebu s někým polemizovat o sobě, snad až na jednu výjimku. A sice rád bych sdělil, že nejsem autorem výroku o „Velebovcích“, jak mně pan Němec přisuzuje v minulém vydání Zemědělec v článku „Pohled asociace: co s kým bude“. Ten patří jednomu ministerskému řediteli za éry paní ministryně Vicenové.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2041

3. Větší jistoty proti pohromám
Agrární sektor se během své podnikatelské činnosti setkává s velkou rizikovostí práce. Nutně si proto klademe otázku, jak v zemědělském pojištění dál, jak dál vůbec v rostoucí rizikovosti zemědělské výroby?
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo2049

4. V bryčce s bratry Nováky
Kdo se díval na novoroční zemědělský magazín, pravidelně vysílaný na ČT 1,mohl zahlédnout v živém rozhovoru s jihomoravským hejtmanem Stanislavem Juránkem i Jiřího Papeže, předsedu zemědělského výboru Parlamentu, předsedu Asociace soukromého zemědělství ČR Slánska Petra Nováka, a prezidenta Agrární komory ČR Jana Velebu.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo2050


2. Aktuality
1. Informace k 6. agrárnímu plesu AK ČR,    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1


3. Komodity
1. Řidící výbor pro obiloviny, olejniny a proteinové plodiny   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2031

2. Burzovní zpravodajství   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt219|mo2032

3. Index cen a reálné ceny rozhodujících zemědělských komodit v prosinci 2006   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt187|mo2035

4. Upozornění pro dodavatele obilovin   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo2046


4. Poradenství
1. Upozornění – žádosti o dotace
Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom Podpora pěstování energetických rostlin se řídí Zásadami pro poskytování dotací Ministerstva zemědělství ČR, podle programu 1. U.:„Podpora pěstování bylin pro energetické využití“.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo2021

2. SOUČASNÝ STAV VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE
Seminář pro poradce v Registru poradců MZe Místo konání: 26. únor 2007 ÚZPI Praha přednáškový sál v přízemí Praha 2, Slezská 7
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo2033

3. Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2007
Metodika Zdroj: Ministerstvo zemědělství
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt201|mo2037

4. Novela nařízení vlády č. 245/2004 Sb. (společná organizace trhu s vínem) schválena vládou
Novela nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb., byla 5.2. schválena vládou. V nejbližší době bude uveřejněna ve Sbírce zákonů.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt71|mo2038

5. Podmínky poskytování dotací
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt201|mo2047


5. Připomínková řízení
Připomínám, že momentálně je možno připomínkovat PO REGISTRACI následující:

1. NV č.115/2004 Sb., – některé postupy při společné organizace trhu se škrobem  (do 15.02.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1

2. O provádění agroenvironmentálních opatření  (do 15.02.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1

3. Stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb přímým podporám  (do 15.02.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1


6. Příští akce
10.02.  Agrární ples AK Bruntál   http://www.apic-ak.cz/?path=cln10

10.02.  Reprezentační ples CHOVSERVIS, a.s.   http://www.apic-ak.cz/?path=cln10

14.02.  Celostátní porada KAK a RAK a členských společenstev   http://www.apic-ak.cz/?path=cln14

14.02.  Ekologické zemědělství   http://www.apic-ak.cz/?path=cln14

14.02.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln14

16.02.  Představenstvo a DR RAK Ostravsko   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.02.  Představenstvo OAK Pardubice   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

20.02.  Společné zasedání výboru a kontrolní komise   http://www.apic-ak.cz/?path=cln20

20.02.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln20

20.02.  Bezpečnost práce a zákoník práce   http://www.apic-ak.cz/?path=cln20

22.02.  Předsednictvo Rozhodčího soudu   http://www.apic-ak.cz/?path=cln22

22.02.  SEMINÁŘ: Praktické zkušenosti s provozem Bioplynové stanice Velký Karlov…   http://www.apic-ak.cz/?path=cln22

Zařazeno v AK ČR, Zemědělství