Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Tisková zpráva AK ČR

05/01/07
smf

Tisková zpráva AK ČR jako reakce na prohlášení tiskové mluvčí Ministerstva zemědělství z 22.12.2006 . Zdroj: www.apic-ak.cz

Tisková zpráva AK ČR jako reakce na prohlášení tiskové mluvčí Ministerstva zemědělství z 22.12.2006

 

Tisková zpráva AK ČR jako reakce na prohlášení tiskové mluvčí Ministerstva zemědělství z 22.12.2006 – „Ministerstvo zemědělství zahájení programu neoddaluje, za časový skluz může EU“
     K dané problematice bylo již hodně napsáno, ale výsledek je stále stejný, tj. ministerstvo oddálilo čerpání agroenvi-opatření o rok. Přesto se „cosi mění“.
Je to argumentace ministerstva, které vše obrací a dnes svaluje vinu zpoždění na Brusel. Argumenty o nepřipravenosti nás zemědělců se postupně vytrácejí a pomalu se přiznává, že „jedině ti, kteří chtějí vstoupit do programu poprvé, by mohli mít výhrady“. Přeloženo do srozumitelného jazyka, tedy přijdou o peníze.
    Jaká je ale pravda? Hlavním nyní ministerstvem uváděným důvodem pro odklad agroenvironmentálních opatření Programu rozvoje venkova, zařazených v rámci osy II je schvalovaná procedura Programu v Bruselu, jak už jsme si na to zvykli.
     Jak je potom možné, že tentýž argument nevadí pro připravované spuštění projektů z osy I nebo III nebo dokonce pro spuštění plateb za přírodní znevýhodnění poskytovaných ve znevýhodněných oblastech v rámci stejné osy II Programu? Tento materiál – návrh nařízení vlády, byl již rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení.
     Je též s podivem, že vedení ministerstva rozhodlo o odložení agroenvironmentálních opatření na sklonku roku 2006, v době, kdy návrh nařízení vlády k agroenvironmentálním opatřením osy II byl zpracován a předložen do vnitřního připomínkového řízení na ministerstvu.
     Dalším ministerstvem uváděným důvodem byla provázanost agroenvironmentálních opatření na tzv. cross-compliance, což tisková mluvčí ministerstva ve svém nynějším vyjádření sama popírá. Jak to tedy je? V případě, že nastavení agroenvi-opatření v novém Programu je nad rámec závazných norem stanovených podle článků 4 a 5 a příloh III a IV nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (C-C), tj. agroenvironmentální platby jsou nastaveny metodicky v souladu se standardy Evropské komise podle čl. 39(3) a čl. 51(3) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pak systém cross-compliance bude zaveden až od r. 2009.
     Závěrem je nutno zdůraznit, že argumenty uváděné ministerstvem jsou zavádějící a nepravdivé.
     Oč tedy jde? Půjde zřejmě o některé připravované změny v již vládou schváleném a do Bruselu odevzdaném Programu, které jsou bez jakékoli diskuze připravovány.
     Právě nevěrohodnost argumentů, nekomunikace se širší zemědělskou veřejností vyvolávají pochybnosti o vlastních rozhodnutích ministerstva, která ohrožují samu podstatu Programu. O horší komunikaci se zemědělci lze hovořit i v souvislosti s obsazením Monitorovacího výboru Programu. Vždyť z celkového počtu 27 členů je navrženo pouze 7 zástupců za zemědělskou praxi, což neodpovídá ani počtu navržených programů, ani výši alokovaného objemu finančních prostředků.
     Opětovně proto vyzýváme vedení Ministerstva zemědělství k přehodnocení přístupu a k zahájení čerpání peněz z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova neprodleně po jeho schválení Evropskou komisí.
Zdroj: www.apic-ak.cz, 5.1.2007

Zařazeno v AK ČR, Zemědělství