Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007

03/01/07
smf

Program Ministerstva zemědělství na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 byl vypracován na základě plnění úkolu č. II/1 usnesení vlády České republiky ze dne 22. listopadu 2006 č. 1326, o Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007. Zdroj: MZe