Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

S hospodářským zvířetem do rejstříku, popřípadě do knihy jízd

29/01/07
smf

Jelikož se někteří dopravci obtížněji orientují v nových požadavcích, které na ně klade platná veterinární legislativa, uvádíme, jak na to, a kde nalézt požadované dokumenty. Zdroj: www.svscr.cz, 26.1.2007

S hospodářským zvířetem do rejstříku, popřípadě do knihy jízd
26.01.2007
Jelikož se  někteří dopravci obtížněji orientují v nových požadavcích, které na ně klade platná veterinární legislativa, uvádíme, jak na to, a kde nalézt požadované dokumenty.

Přeprava hospodářských zvířat je možná za splnění určitých podmínek. Od 65 km musí dopravci vést "Rejstřík vozidla přepravujícího zvířata ". Toto vychází  z platného znění Nařízení rady ES 1/2005, změny směrnice 64/432/EHS, která je transponována do § 7 odst. 3 písm. c)  veterinárního zákona. Údaje v rejstříku kontrolují na území ČR při vnitrostátní přepravě naši veterinární inspektoři.

Doporučený vzor tohoto dokumentu najde dopravce na adrese: http://www.mze.cz/UserFiles/File/UKOZ/Rejstk%20vozidla.doc

Pro představu lze ze směrnice 64/432/EHS citovat z Článku 12:

1. Členské státy zajistí, aby dopravci splňovali tyto doplňkové
podmínky:
2. Dopravce musí zajistit, aby se pro každé vozidlo
používané pro přepravu zvířat vedl rejstřík obsahující údaje,
které by se měly nejméně v tomto rozsahu uchovávat po
dobu nejméně tří let:
a) místa, data a doby převzetí spolu se jménem nebo
obchodní firmou a adresou hospodářství nebo sběrného
střediska, ve kterém byla zvířata převzata;
b) místa, data a doby dodání a jméno nebo obchodní firma
a adresa příjemce nebo příjemců;
c) druh a počet převážených zvířat;
d) datum a místo dezinfekce;
e) údaje o průvodních dokladech, včetně čísla;
f) očekávaná délka trvání každé cesty.
3. Dopravci zajistí, aby zásilka nebo zvířata nepřišla v
období mezi opuštěním hospodářství nebo sběrného střediska
původu a příjezdem na místo určení do styku se
zvířaty s nižším nákazovým statusem.
4. Členské státy zajistí, aby se dopravci dodržovali ustanovení
tohoto článku o řádné dokumentaci, která musí
zvířata doprovázet.
5. Tento článek se nevztahuje na osoby přepravující
zvířata do vzdálenosti nejvýše 65 km, počítáno od místa
odeslání do místa určení.

A při přepravě nad 8 hodin je také změna. Dopravci, kteří přepravují například prasata, skot, ovce či kozy nad 8 hodin – tj. při dlouhotrvajících cestách – dříve vedli „Plán cesty“, musejí nově od 5. 1. 2007 vést „Knihu jízd“. Veterinární orgány naše i dozorové orgány v členských zemích EU jsou oprávněny údaje zde uvedené kontrolovat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR