Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

04/01/07
smf

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 615/2006 Sb. ze dne 20. prosince 2006 o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší .

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 615/2006 Sb.

Příloha č. 2 k NV č.615/2006kategorie , emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrujů

Zákon č.86/2002 Sb. -§5 – emisní limity , zásady správné zemědělské praxe