Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Problematika CITES

22/01/07
smf

Informace pro obchodníky, vývozce, dovozce, chovatele, pěstitele a další zájemce k provádění Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) . Zdroj: www.czpi.cz
 

Informace pro obchodníky, vývozce, dovozce, chovatele, pěstitele a další zájemce k provádění Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)