Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podpora sektoru bioenergie

11/01/07
smf

Od příštího roku dosahuje největší plocha schopná subvencování za pěstování energetických rostlin v Evropské unii 2 milionů ha místo stávajících 1,5 milionu ha. Schválili to ministři zemědělství EU. Zdroj: ÚZPI, autor: ing. Michal

Schválena větší podpora sektoru bioenergie

Od příštího roku dosahuje největší plocha schopná subvencování za pěstování energetických rostlin v Evropské unii 2 milionů ha místo stávajících 1,5 milionu ha. Schválili to ministři zemědělství EU. Na druhé straně se vyplácí plná výše subvence 45 EUR.ha-1 ve všech nových členských státech EU, také v Bulharsku a Rumunsku, které k Evropskému společenství přistupují od 1. ledna 2007. Z deseti zemí, které do Unie vstoupily dnem 1. května 2004, dostaly v současné době energetické prémie pouze Slovinsko a Malta, které při vstupu do EU zavedly systém spojených agrárních subvencí, získaly ovšem pouze zlomek plné sazby subvence. V roce 2006 tento podíl činí 35 %. Ostatních 8 nových členských zemí, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva, se tenkrát rozhodly pro jednotné subvence za plochu a doposud nedostaly za pěstování energetických rostlin žádnou zvláštní podporu. Členské státy smějí dále v budoucnu převzít až polovinu nákladů, které vznikají při pěstování víceletých, energetickými prémiemi podporovaných rostlin. Systém energetických prémií dobře odstartoval, řekla komisařka EU pro zemědělství Mariann Fischer Boel. Je proto pouze fér, že příležitost podílet se na tom mají zemědělci ve všech členských státech Komise očekává v letošním roce žádosti o prémie za 1,2 až 1,3 milionu ha, což by se těsně přibližovalo nejvyšší ploše 1,5 milionu ha. Kromě toho by se mohlo počítat s „dramatickým“ nárůstem poptávky po energetických rostlinách. Mohly by se tak pravděpodobně mezi roky 2005 a 2008 zčtyřnásobit výrobní kapacity na výrobu bioetanolu a kapacity na výrobu bionafty mezi roky 2005 a 2007 téměř zdvojnásobit. Úřady odhadem stanovily vícenáklady za rozšíření systému energetických prémií až na 22,5 milionů EUR ročně.
http://www.agra-europe.de/