Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace AK na APIC-AK

16/01/07
smf

Informace AK číslo 2 na portálu www.apic-ak.cz  za období 6.-13.ledna 2007.

Informace číslo 2   (06.01.2007 – 13.01.2007)


1. Zprávy
1. Ministr zemědělství by měl pracovat pro zemědělce
(reakce na článek ministryně zemědělství “Spolupráci si představuji jinak“, Zemědělec 2/2007)
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo1925

2. Ztracená příležitost?
V září roku 2006 rozdělila Evropská komise mezi jednotlivé členské státy celkem 77,6 miliard eur, jako rozpočtový rámec pro roky 2007-2013. Tyto peníze jsou určené rozvoji venkova.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo1927

3. Na podporu jelenů se zapomnělo
O programu na rozvoj venkova v sídle Agrární komory ČR živě hovořily v minulém týdnu ředitelka Okresní agrární komory v Blansku Ing. Marcela Pokorná a odbornice na rozvojové programy Evropské unie z Agrární komory ČR Ing. Jaroslava Nekvasilová. Jedním z témat rozhovoru byla spolupráce v některých regionech, která se odehrává mezi starosty a zemědělskými podnikateli.
http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt1|mo1928


2. Aktuality
1. Karel Matoušek nominován novým viceprezidentem Družtevního koordinačního výboru Cogeca    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1

2. Program 6. Agrárního plesu    http://www.apic-ak.cz/?path=m8|mp1


3. Komodity
1. Oznámení pro zpracovatele škrobu   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt206|mo1932

2. Týdenní prodejní ceny – vejce   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt210|mo1937

3. Týdenní prodejní ceny – drůbež   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt214|mo1938

4. Zpráva o trhu BRAMBOR   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt207|mo1939

5. Zpráva o trhu DRŮBEŽE   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt214|mo1940

6. Zpráva o trhu HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt215|mo1941

7. Zpráva o trhu s MLÉKEM A MLÉKARENSKÝMI VÝROBKY   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt208|mo1942

8. Zpráva o trhu OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV   http://www.apic-ak.cz/?path=m9|mt209|mo1943


4. Poradenství
1. Připomínky AK ČR k SAPS
Vážená paní ministryně, na základě Vašeho požadavku na předložení stanoviska k návrhu nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platbyna plochu zemědělské půdy, a kterým se mění nařízení vlády č.144/2005 Sb.,
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt3|mo1915

2. KUKUŘICE V PRAXI 2007
Agronomická fakulta MZLU v Brně ve spolupáci s KWS Osiva s.r.o. si Vás dovolují pozvat na šestý ročník mezinárodní konference: Kukuřice v praxi.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo1916

3. OSIVO a SADBA
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,ve spolupráci sČeskomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací, Agrární komorou ČRa Zemědělskou společností na ČZUsi Vás dovolují pozvat na VIII. odborný a věděcký seminář se bude konat 8.2.2007 v kongresovém centru ČZU.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt75|mo1917

4. Česká republika může přesunout v operačním programu zemědělství přes 211 milionů korun
Zhruba 211 milionů korun navíc získá Česká republika na financování některých opatření z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Umožňuje to rozhodnutí Evropské komise z 27. prosince 2006, kterým se schvalují změny v operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství České republiky 2004 – 2006.
http://www.apic-ak.cz/?path=m2|mt201|mo1922


5. Připomínková řízení
Připomínám, že momentálně je možno připomínkovat PO REGISTRACI následující:

1. NV podm. poskyt.plateb horským obl.,obl.s jiným znevýhodněním a obl.Natura 2000 na zem.půdě  (do 15.01.2007)  http://www.apic-ak.cz/?path=m4|mp1|nlist1


6. Příští akce
15.01.  Podmínky podnikání v zemědělství   http://www.apic-ak.cz/?path=cln15

15.01.  Daně a daňová soustava   http://www.apic-ak.cz/?path=cln15

15.01.  Výroba krmiv, ekonomika   http://www.apic-ak.cz/?path=cln15

15.01. – 17.01.  Kurzy manažérských dovedností – mladí manažeři   http://www.apic-ak.cz/?path=cln15

16.01.  Útlumový program výskytu Salmonel v prostředí   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Představenstvo a DR OAK Opava, Ostrava   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Daně a daňová soustava   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Podmínky podnikání v zemědělství   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Regulace trhu s mlékem   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Manažérske programy   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01.  Zákoník práce   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

16.01. – 20.01.  Agromek 2007   http://www.apic-ak.cz/?path=cln16

17.01.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln17

17.01.  Manažérske programy   http://www.apic-ak.cz/?path=cln17

17.01.  Nepotravinářské využití TP,energetické a tech.plod   http://www.apic-ak.cz/?path=cln17

17.01.  Prasata, welfare   http://www.apic-ak.cz/?path=cln17

18.01. – 19.01.  Grüne Woche   http://www.apic-ak.cz/?path=cln18

18.01. – 19.01.  Představenstvo COPA   http://www.apic-ak.cz/?path=cln18

23.01.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln23

23.01.  Školská komise AK ČR   http://www.apic-ak.cz/?path=cln23

23.01.  Konference k pěstování kukuřice   http://www.apic-ak.cz/?path=cln23

23.01.  Porada vedení ZS ČR   http://www.apic-ak.cz/?path=cln23

23.01.  Představenstvo COGECA   http://www.apic-ak.cz/?path=cln23

23.01.  Valná hromada RAK Jihomoravského kraje   http://www.apic-ak.cz/?path=cln23

24.01.  Předsednictvo svazu ČMSZP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln24

24.01.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln24

25.01.  Seminář k zemědělskému pojištění   http://www.apic-ak.cz/?path=cln25

25.01.  Seminář OP   http://www.apic-ak.cz/?path=cln25

25.01.  100 let časopisu vinařský obzor   http://www.apic-ak.cz/?path=cln25

25.01.  Pěstování energetických plodin   http://www.apic-ak.cz/?path=cln25

27.01.  Zemědělský ples OAK Pardubice   http://www.apic-ak.cz/?path=cln27

Zařazeno v AK ČR, Zemědělství