Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Analýza kvalifikační struktury pracovních sil v zemědělství a prognóza potřeby kvalifikace do roku 2010

19/01/07