Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

AK ČR jednala s ministrem zemědělství

24/01/07
smf

Informace z jednání vedení AK ČR s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, které proběhlo dne 15.1.07. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

V Praze 16. ledna 2007
Informace z jednání vedení AK ČR s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, které proběhlo dne 15.1.07.
Jednání se zúčastnili: Jan Veleba – prezident AK ČR, Pavel Novotný – viceprezident AK ČR, Oldřich Reinbergr – viceprezident AK ČR a František Zobal – předseda DR ČR.
Body jednání:
1. odblokování EAFRD
2. obsazení Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova
3. podpora programu biopaliv
4. velký propad v početních stavech skotu.
ad. 1.  odblokování EAFRD
Pan ministr byl seznámen s požadavkem drtivé většiny českých zemědělců, aby byl neprodleně nastartován program EAFRD v plném rozsahu, tedy včetně agroenvironmentálních opatření v letošním roce osy č. 2. Zjistili jsme, že pan ministr je informován bývalým náměstkem Tomášem Douchou o jakýchsi nových požadavcích Bruselu v této záležitosti. Dostali jsme příslib, že celá záležitost bude prověřena a že dostaneme informace o dalším postupu nového vedení MZe.
Dáváme na vědomí, že ČT 2 dnes 16.1. večer v pořadu Události, komentáře se problematice EAFRD bude věnovat. Na toto téma je orientovaná reportáž, ve které Agrární komora ČR shrnula, že zablokování agro-envi opatření by v letošním roce způsobilo zemědělcům ztráty, ve výši cca 600-650 mil. Kč. Cílem vystoupení Agrární komory ČR ve večerní reportáži je snaha o přehodnocení dosud platného rozhodnutí, ministerstvem zablokovaných programů agro-envi, v souladu s jednáním u pana ministra.
Ad. 2. obsazení Monitorovacího výboru PRV
Z 27 členného Monitorovacího výboru PRV určila bývalá ministryně Vicenová pro zástupce zemědělců pouhých 7 míst, z toho pro Agrární komoru 3 místa. S tímto jsme zásadně nesouhlasili a požadujeme pro Agrární komoru 7 míst. Pan ministr Gandalovič přislíbil, že se bude problémem zabývat a požádal o naše písemné návrhy. Je pravděpodobné, že přidělený počet míst se pro nás zvýší, Monitorovací výbor začne pracovat, spolu s ním i pracovní skupiny a konečně se rozběhne proces přípravy administrace konkrétních programů EAFRD.
Ad. 3. podpora programu biopaliv
Obě strany si vysvětlily názory na tento zásadní nový směr zemědělství. Bylo dohodnuto, že pan ministr uspořádá k této problematice odborný seminář, na kterém dostaneme prostor a zahájíme dialog směřující k řešení startu tohoto programu, ve kterém česká republika zaostává za významnou částí zemí EU.
Ad. 4. Stavy skotu klesají dál
Na jednání s ministrem zemědělství Gandalovičem zazněla i Jobova zpráva o stále klesajících stavech skotu. „Od roku 1990 klesly početní stavy skotu na pouhých 40% původního množství,“ uvedl Pavel Novotný, viceprezident AKČR, specialista na tuto tematiku. „Navrhujeme proto zachovat všechny možné podpory chovům skotu,“ dodal Novotný. Zemědělci odmítají způsob zjednodušených plateb a chtějí cílenou podporu chovu skotu.“Je to potřeba i z dalšího důvodu.Tím, že ubývá přežvykavců a je trvalý nedostatek skotu, dochází i k poklesům ve využití hmoty z trvalých travních porostů, která musí být likvidována systémem mulčování. Ministr přislíbil, že se i tímto problémem začne cíleně zabývat a vyjádřil přesvědčení, že se najde společné řešení.
„Lze se domnívat, že v osobě pana ministra Gandaloviče se vrátí do našich vztahů korektnost a komunikace“ komentoval průběh pondělního jednání zástupců agrární komory na ministerstvu zemědělství Jan Veleba. Na schůzku s ministrem Gandalovičem jej provázeli za agrární komoru dva viceprezidenti Pavel Novotný a Oldřich Reinbergr  a předseda dozorčí rady  Agrární komory František Zobal. Agrární komora byla tak první nevládní zemědělskou organizací, s níž ministr Gandalovič ve své nové funkci jednal.
Jednání proběhlo v konstruktivním ovzduší a lze se domnívat, že v osobě pana ministra Gandaloviče se vrátí do našich vztahů korektnost a komunikace.
   
Ing. Jan Veleba v.r.
prezident AK
Eugenie Línková, 16. leden 2007 ,zdroj: www.apic-ak.cz

Zařazeno v AK ČR, Zemědělství