Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PGRLF mění systém výplaty dotací

06/12/06
smf

Od 1. ledna příštího roku mění Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., (PGRLF) systém výplaty dotací u žádostí přijímaných od Nového roku. Snahou je přiblížit způsob poskytování podpor požadavkům Evropského společenství.

PGRLF mění systém výplaty dotací

Od 1. ledna příštího roku mění Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., (PGRLF) systém výplaty dotací u žádostí přijímaných od Nového roku. Snahou je přiblížit způsob poskytování podpor požadavkům Evropského společenství.

Současný systém – zálohové platby dotací úroků z úvěrů a jejich pololetní vyúčtování – vystřídá poskytování dotací zpětně, a to dvakrát ročně za příslušné kalendářní pololetí. Změna se týká žádostí zaevidovaných po 1. lednu 2007, u žádostí přijatých do 31. prosince letošního roku bude pokračovat dosavadní zálohový způsob. Hlavním přínosem této novinky je ochrana příjemce dotací před obviněním, že byla poskytnuta neoprávněná veřejná podpora, či došlo k bezdůvodnému obohacení.

PGRLF, jehož jediným akcionářem je ministerstvo zemědělství, za letošní rok k 5. prosinci schválil 2378 žádostí o podporu, výše přiznaných dotací činí 648,9 milionu korun. V loňském roce odsouhlasil 1861 žádostí, kterým přiznal celkovou dotaci 609,4 milionu korun.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zařazeno v Aktuality, PGRLF, Zemědělství