Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nové pojetí ochrany ovzduší před pachovými látkami v období od 1.srpna 2006

08/12/06

Ochranu ovzduší před pachovými látkami upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a pro období počínaje dnem 1.8.2006 i vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 362/2006 Sb. Zdroj: ČIŽP