Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení vlády č. 512/2006 Sb.

01/12/06
smf

Nařízení vlády č. 512/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti strukturálních opatření v zemědělství .

Nařízení vlády č. 512/2006 Sb.

 

Nařízení vlády č. 69/2009 Sb.   – předčasné ukončení zemědělské činnosti
změny v uvedených legislativách označeny modře