Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

15/12/06
smf

Ministryně zemědělství Milena Vicenova podepsala dne 8.12.2006 statut Monitorovacího výboru Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Zdroj: www.mze.cz
 

Tisková zpráva
  
Praha, 13. prosince 2006
 
 
Byl schválen monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
 
 
Ministryně zemědělství Milena Vicenova podepsala dne 8.12.2006 statut Monitorovacího výboru Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Výbor má za úkol sledovat a hodnotit realizace Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007 – 2013, efektivní vynakládání finančních prostředků a správné uskutečňování programů a projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU.
 
Složení Monitorovacího výboru je následující:
 
Instituce
Počet členů
Agrární komora ČR
3
Asociace krajů ČR
7
Asociace soukromého zemědělství ČR
1
Český svaz ochránců přírody
1
Hospodářská komora ČR
1
Potravinářská komora ČR