Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Komise vítá rozhodnutí prodloužit zjednodušený režim podpor v nových členských státech

22/12/06
smf

Evropská komise uvítala rozhodnutí Rady ve složení pro zemědělství prodloužit do roku 2010 zjednodušený režim přímých podpor v osmi z členských států, které přistoupily k EU v roce 2004. Zdroj: Evropska-unie.cz, 20.12.2006

Komise vítá rozhodnutí prodloužit zjednodušený režim podpor v nových členských státech
Evropská komise uvítala dnešní rozhodnutí Rady ve složení pro zemědělství prodloužit do roku 2010 zjednodušený režim přímých podpor v osmi z členských států, které přistoupily k EU v roce 2004. V zájmu zjednodušeného řízení společné zemědělské politiky budou Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko a Slovensko moci nadále uplatňovat režim jednotných plateb na plochu (RJPP) po další dva roky až do konce roku 2010. Podle RJPP se jednotné nároky na hektar poskytují v jednom regionu z regionálních finančních rámců.
„Velmi důkladně prověřuji, jak bychom mohli společnou zemědělskou politiku co nejvíce zjednodušit,“ uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „V této souvislosti je nanejvýš rozumné režim RJPP rozšířit, protože se ukázalo, že se jedná o velmi jednoduchou a účinnou metodu podpory zemědělců v zemích, které ji uplatňují.“
Zlepšení u přímých plateb zemědělcům:
Dnešní dohoda, která vychází z návrhu Komise, zahrnuje zlepšení některých pravidel pro přímé platby, zejména:
– možnost pro nové členské státy používající režim jednotných plateb na plochu dále uplatňovat tento jednoduchý způsob poskytování podpory příjmu zemědělcům až do konce roku 2010, a nikoli pouze do roku 2008; od začátku roku 2009 by zemědělci v zemích, které se rozhodly pro další uplatňování tohoto zjednodušeného režimu přímých podpor, museli stejně jako zemědělci v ostatních členských státech začít podle zásady podmíněnosti (cross-compliance) splňovat právní předpisy v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat, aby dostávali plné platby v rámci režimů přímých plateb a některých opatření pro rozvoj venkova;
– zjednodušení pravidel způsobilosti podle jednotného režimu plateb pro půdu osázenou olivovníky;
– vysvětlení, že postupné zavádění přímých plateb v nových členských státech se nevztahuje na přímé platby týkající se odvětví cukru.

Zdroj: Evropska-unie.cz, 20.12.2006