Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU chce zjednodušit správu Společné zemědělské politiky

21/12/06
smf

Evropská komise včera navrhla vytvoření jediné „Společné tržní organizace“ (CMO) pro veškerou zemědělskou produkci, namísto současných 21. Ze zjednodušení legislativy a zvýšení transparentnosti by měli mít prospěch zemědělci, potravinářský průmysl, ale i veřejná správa. Zdroj: www.euractiv.cz, 19.12.2006