Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Program Půda – zájem zájemců roste

01/11/06
smf

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) dosud obdržel 626 žádostí o podporu nákupu soukromé půdy v rámci programu Půda a další zájemci přibývají. Zdroj: PGRLF

O program Půda je velký zájem
 
 
Program Půda, který byl zahájen před dvěma lety, má podpořit nákup nestátní zemědělské půdy včetně trvalých porostů, sadů, vinic a chmelnic za účelem provozování zemědělské výroby. Do programu se mohou přihlásit pouze žadatelé, kteří jsou již nejméně tři roky zemědělskými podnikateli. Tato podmínka se nevztahuje na mladé začínající farmáře, tedy fyzické osoby, které v roce podání žádosti dosahují věku maximálně 40 let a provozují zemědělskou výrobu alespoň jeden hospodářský rok.
 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) dosud obdržel 626 žádostí o podporu nákupu soukromé půdy v rámci programu Půda a další zájemci přibývají. 478 žadatelů už má smlouvu o dotaci části úroku z úvěru a 61 příslib dotace. Celková výměra nakupované půdy u schválených žádostí činí zhruba 23 680 hektarů.
 
Podle ředitel PGRLF Petra Buchala není celkový objem peněz, který by se měl rozdělit v tomto programu, stanoven a žádosti se postupně vyřizují podle toho, jak přicházejí.
 
Základní sazby podpory ve formě dotace úroků z úvěrů jsou 4 %. Příspěvek PGRLF se vztahuje na hypoteční úvěr se splatností 10 až 20 let, který poskytne smluvní banka. Hypotečním úvěrem lze uhradit maximálně 90 % kupní ceny nakupované půdy. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které fond poskytne podporu v rámci programu Půda, nesmí překročit částku 10 milionů korun.
 
Zdroj: PGRLF
 
 

Zařazeno v PGRLF, Zemědělství