Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nový projekt v Pardubickém kraji

01/11/06
smf

V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) byl vytvořen projekt s názvem „Pro kraj“. Jeho hlavním cílem je připravit Pardubický kraj na programovací období 2007-2013, zejména na čerpání finančních prostředků z různých evropských fondů. Více na www.rozvoj-pk.cz .