Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Fórum v Pardubicích

28/11/06

Společensko – marketingové fórum předsedů ,ředitelů , majitelů a vedoucích manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby ,obchodu ,bankovnictví a pojišťovnictví kraje Pardubického, Královehradeckého , okresu Kutná Hora, Kolín a Nymburk „ s odborným seminářem – Pardubice 7.12.2006.