Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Potravinářská komora na jednání u ministryně Mileny Vicenové

09/10/06

O aktuálních problémech českého potravinářství s ministryní zemědělství Milenou Vicenovou jednali v úterý 3. října zástupci potravinářského sektoru v čele s prezidentem Potravinářské komory ČR Jaroslavem Camplíkem.

TISKOVÁ ZPRÁVA – 4. 10 .2006

 

Potravinářská komora na jednání u ministryně Mileny Vicenové

O aktuálních problémech českého potravinářství s ministryní zemědělství Milenou Vicenovou jednali v úterý 3. října zástupci potravinářského sektoru v čele s  prezidentem Potravinářské komory ČR Jaroslavem Camplíkem.

V záležitosti zákona o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPC) zůstává pro PK, podle ředitele Miroslava Koberny, největším problémem definice kapacit, rozdílný přístup k aplikaci zákona v jednotlivých krajích a nejasný termín pro vyřízení žádosti. Přítomní zástupci Svazu výrobců krmiv navíc ministryni seznámili se svými obavami, zda české podniky dokáží obstát v evropském konkurenčním prostředí. V některých zemích EU totiž existuje až do roku 2010 přechodné období na implementaci směrnice do praxe, zatímco čeští výrobci jsou nuceni požadavky směrnice dodržovat již počínaje říjnem 2007. 


Diskuse s ministryní se dotkla také varianty prodloužení národních podpor pro potravináře i v dalším období  a vytvoření maximálního přístupu podniků k dotacím z operačního programu EU.  „Zájmem  PK je dosáhnout vypsání ještě jednoho kola na projekty v opatření 1.2, v rámci operačního programu Zemědělství,“ uvedl Miroslav Koberna.

 

Potravinářská komora současně nesouhlasí s úvahami Evropské komise zvýšit spotřební daň na alkohol a omezit spotřebu alkoholu pomocí například označování lahví varovnými nápisy nebo omezení nákupu alkoholu na vybranou síť licencovaných prodejen.  Podle názoru PK alkohol není droga, ale potravina a navíc politika příkazů, zákazů a restrikce nebere v úvahu právo spotřebitele se odpovědně a samostatně rozhodovat. Lepší cestou je výchova a co největší informovanost veřejnosti.

 

PK se obává i  přístupu Evropské komise k marketingové propagaci výroby a spotřeby domácích potravinářských výrobků, ať už jde o národní značku kvalitních potravin KLASA nebo podporu vývozu českých potravin do třetích zemí. Nové členské země EU jsou podle názoru PK v těchto záležitostech diskriminovány.

 

PK by také ráda pokračovala v jednáních s Ministerstvem průmyslu a obchodu o podpoře non-annexových výrobců.

 

Paní ministryně vyslovila ochotu a zájem se jednotlivými nastíněnými problémy dále zabývat.


Potravinářská komora ČR, Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu.

Plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.

Je representantem v oboru potravinářství vůči orgánům státní správy a obdobným organizacím v zemích Evropské unie, včetně organizací s celosvětovou působností.