Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ukončení přijímání žádostí na dotace k 29.9.2006 -Zásady 2006

06/09/06
smf

Ukončení přijímání žádostí na dotace v rámci dotačních titulů 1.R., 1.S., 3.a.), 3.b.), 3.h.) 8.A., 9.G. Zásad pro rok 2006.

Ukončení přijímání žádostí na dotace v rámci dotačních titulů k 29.9.2006 :
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů
1.S. Podpora komplexní sklizně máku setého

3. a.) biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin,
3. b.) podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných
plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření
hospodářsky závažných virových chorob,
3.h.) použitá uznaná certifikovaná sadba chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“
(dle vyhlášky č. 147/2004 Sb.).

8.A. Podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz
hospodářských zvířat.

9.G. Podpora získání minimální zemědělské kvalifikace

pro rok 2006 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Zásady,kterými se stanovují podmínky pro poskytování těchto dotací pro rok 2006 :
Zásady 2006