Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rozdělení finančních prostředků na přeshraniční spolupráci pro období 2007 – 2013

08/09/06
smf

Ve středu 6. září 2006 se v jednacím sále Zastupitelstva Pardubického kraje v sídle kraje v Pardubicích uskutečnilo společné jednání zástupců krajů a euroregionů z celé České republiky. Zdroj: Pardubický kraj

Ve středu 6. září 2006 se v jednacím sále Zastupitelstva Pardubického kraje v sídle kraje v Pardubicích uskutečnilo společné jednání zástupců krajů a euroregionů z celé České republiky. Cílem bylo rozdělení finančních alokací na jednotlivá příhraničí pro období 2007 – 2013 v rámci Cíle 3 – Evropská územní spolupráce.

„Ministerstvo místního rozvoje pro toto jednání předložilo celkem 3 varianty možného rozdělení finančních prostředků na operační programy přeshraniční spolupráce v celkové výši 345,6 milionů eur. Zástupci krajů a euroregionů zvolili variantu, ve které připadá na program česko-polská přeshraniční spolupráce částka 103,7 milionů eur,“ sdělil vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.