Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Biopaliva v České republice – konečné řešení?

19/09/06
smf

Ve středu 20. září dostane vláda opět k projednání – tentokrát z rukou nové ministryně zemědělství Mileny Vicenové – Program podpory výroby biopaliv, kterým ustanoví Česká republika způsob zavedení paliv biologického původu (bioetanol z obilí, či cukrové řepy a methyl ester řepky olejné). Zdroj: www.agris.cz , 18.9.2006