Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Závěry z jednání Komoditní rady AK ČR pro obiloviny a olejniny

13/08/06
smf

Závěry a stanoviska Komoditní rady pro obiloviny a olejniny vydaná na základě zjištění okresních a krajských agrárních komor, členských společenstev a údajů ČSÚ o odhadech sklizně a MZe o průběhu sklizně obilovin a řepky.