Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výzva všem zemědělcům

18/08/06
smf

Vážení kolegové, zemědělci
včera byl uveřejněn v Hospodářských novinách článek znevažující současnou situaci v zemědělství. Společné stanovisko AK ČR, ČMSZP a ZS ČR se připravuje. Zdroj: ZS ČR

Výzva všem zemědělcům
18.8.2006
Vážení kolegové, zemědělci
včera byl uveřejněn v Hospodářských novinách článek znevažující současnou situaci v zemědělství. Společné stanovisko AK ČR, ČMSZP a ZS ČR se připravuje.
Je třeba ale reakce i od Vás se žádostí o zveřejnění, kde se vyjádříte k dané problematice. Nelze to nechat jen na stanoviscích vedoucích představitelů agrárních organizací. Je jisté, že situace v jednotlivých podnicích je rozdílná, ale uvedené hodnocení v Hospodářských novinách je plošné.

Je evidentní rozdíl v přístupu k veřejnosti v současné situaci v zemědělství v Polsku, Slovensku, Francii apod. K takovému hodnocení nemůžeme mlčet. Žádám Vás o rychlé, byť krátké vyjádření na adresu hn@economia.cz ještě dnes.

Ing. Jirovský Miroslav v.r.
předseda ZS ČR