Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sklizeň PU kraj k 28.8.2006

28/08/06

Průběh sklizně

Tabulka pro k vyplnění:  

 

Aktuální situace ke sklizni obilovin a řepky

 

Kraj:Pardubický                                   Sklizeň  k datu 28.8. 2006

Druh

 

Osev

2006

(dle ČSÚ)

okres v ha

Sklizeno

celkem

2006

(ha)

ha výnos

(t/ha)

 

2005/ 2006

Ceny plac.pěstitelům

rozmezí(Kč/t)

Poznámka

kvalita

problémy

 

Pro účely potravinářské

Krmné  a

Nepotrav.

 

Pšenice ozimá

41410

35702

86,22%

5,03

4,66

 

 

 

 

Pšenice jarní

4799

2728

56,85%

4,13

3,69

 

 

 

 

Ječmen ozimý

5011

5011

100%

4,67

4,27

 

 

 

 

Ječmen jarní

26915

21065

78,26%

4,11

3,65

 

 

 

 

 

Žito

885

680

76,84%

4,42

3,64

 

 

 

 

Oves

3602

1990

55,25%

3,65

3,31

 

 

 

Triticale

+ ost. obiloviny

4341

3525

81,2%

4,53

3,77

 

 

 

 

OBILOVINY

   celkem

86963

70101

73,78%

4,63

4,2

 

 

 

Řepka olejná

22622

20316

89,81%

2,91

3,02

 

 

*

olejnatost

                 *u řepky– cena řepky na výrobu metylesteru

 

 

Komentář pro členy AK ČR:

V PU kraji zjištěno celkem více než 650 ha sklizňových ploch, které  je nutno zaorát toto číslo však nemusí být konečné vzhledem k průběhu počasí.

Ve sklizni řepky je celkem malý posun protože  na polích zůstávají porosty zejména jarních řepek na okrese Svitavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval dne: ing.Kroutil 28.8.2006