Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sklizeň 21.8.2006 PU Kraj

21/08/06

Sklizeň 21.8.2006 PU Kraj

 

Tabulka pro k vyplnění:  

 

Aktuální situace ke sklizni obilovin a řepky

 

Kraj:Pardubický                                   Sklizeň  k datu 21. 8. 2006

Druh

 

Osev

2006

(dle ČSÚ)

okres v ha

Sklizeno

celkem

2006

(ha)

ha výnos

(t/ha)

 

2005/ 2006

Ceny plac.pěstitelům

rozmezí(Kč/t)

Poznámka

kvalita

problémy

 

Pro účely potravinářské

Krmné  a

Nepotrav.

 

Pšenice ozimá

41410

28979

70%

5,03

4,71

 

 

 

 

Pšenice jarní

4799

1384

29%

4,13

3,92

 

 

 

 

Ječmen ozimý

5011

5011

100%

4,67

4,27

 

 

 

 

Ječmen jarní

26915

13297

49,5%

4,11

3,75

 

 

 

 

Žito

885

405

46%

4,42

3,77

 

 

 

 

Oves

3602

596

16,5%

3,65

3,04

 

 

 

Triticale

+ ost. obiloviny

4341

1935

45%

4,53

3,72

 

 

 

OBILOVINY

   celkem

86963

51607

53,85%

4,63

4,34

 

 

Řepka olejná

22622

20276

89,63%

2,91

3,02

 

*

olejnatost

                 *u řepky– cena řepky na výrobu metylesteru

 

 

Komentář pro členy AK ČR

     

V uplynulém týdnu  se sklízelo, tak jek počasí dovolilo, kvalita je snížena  porůstáním .

Poznámka:  k obilí na biolíh – OHD Pardubice soustřeďuje nabídku obilí na biolíh od zemědělců (členů i nečlenů) ne jen z letošní sklizně, ale i pro období příští. Důvodem soustředěné nabídky je lepší vyjednávací pozice  pro sjednání obchodní ceny, než je u jednotlivce. 

 

V okrese Svitavy jsou plochy obilovin naprosto znehodnoceny .

V posledním týdnu zde do zralého obilí spadlo místy až 170 ml. srážek. Pole jsou totálně mokrá a není výhled na lepší počasí, neustále prší. Obilí je černé a porostlé, na řadě míst polehlé. Touto situací je postižen celý okres Svitavy. Zhoršená je i kvalita hrachů a trav na semeno.

 

Okres Svitavy je v letošních žních nejvíce postiženou oblastí v ČR .

 

 

Vypracoval: Ing.. Kroutil

dne:   21.8.2006