Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sklizeň 14.8.2006

14/08/06

Proběh sklizně v Pardubickém kraji

 

Aktuální situace ke sklizni obilovin a řepky

 

Kraj:Pardubický                                   Sklizeň  k datu 14. 8. 2006

Druh

 

Osev

2006

(dle ČSÚ)

okres v ha

Sklizeno

celkem

2006

(ha)

ha výnos

(t/ha)

 

2005/ 2006

Ceny plac.pěstitelům

rozmezí(Kč/t)

Poznámka

kvalita

problémy

 

Pro účely potravinářské

Krmné  a

Nepotrav.

 

Pšenice ozimá

41410

15518

37,47%

5,03

5,04

 

 

 

 

Pšenice jarní

4799

626

13,04%

4,13

4,34

 

 

 

 

Ječmen ozimý

5011

4913

98,04%

4,67

4,32

 

 

 

 

Ječmen jarní

26915

3506

13,03%

4,11

4,32

 

 

 

 

 

Žito

885

209

23,62%

4,42

3,9

 

 

 

 

 

Oves

3602

203

5,64%

3,65

3,51

 

 

 

Triticale

+ ost. obiloviny

4341

1132

26,08%

4,53

3,51

 

 

 

OBILOVINY

   celkem

86963

26107

27,24%

4,63

4,7

 

 

Řepka olejná

22622

16519

73,02%

2,91

3,13

 

 

*

olejnatost

                 *u řepky– cena řepky na výrobu metylesteru

 

 

Komentář pro členy AK ČR

To, co nebylo sklizeno do dešťů na začátku srpna, je většinou porostlé a na mnoha místech zčernalé a polehlé. O cenovém vývoji vzhledem ke kvalitě se pouze  spekuluje.

Nutnost kompenzací se jeví jako nutnost. Porostlé jsou i porosty osivářské. Na okrese Svitavy je posečeno necelých 9% z celkové výměry obilovin. Okres Pardubice je zatím jediný, který dokončil  sklizeň řepky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval dne:

 

Ing.Kroutil 14.8.2006