Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Projekty schválené v podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím zemědělcům, investiční záměr c)

31/08/06
smf

Projekty schválené v podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím zemědělcům, investiční záměr c).
Zdroj: MZe

Informujeme žadatele z Operačního programu Zemědělství, podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům, investiční záměr c) zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy, že dne 28. srpna 2006 byly scvháleny žádosti o finanční podporu a bylo k nim vydáno Rozhodnutí. Žadatelé obdrží Rozhodnutí při podpisu podmínek na příslušném RO SZIF. Celkem bylo schváleno 178 projektů v celkové částce podpory 379 663 085,- Kč.

 

Schválené projekty