Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příliš zelený EAFRD

24/08/06
smf

Komentář Petra Havla, zemědělského analytika
k vládou schválenému Programu rozvoje venkova na období 2007-2013.
Zdroj: www.asz.cz

Zařazeno v ASZ ČR, Zemědělství