Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení Pardubického kraje č. 1/2006

01/08/06
smf

Nařízení Pardubického kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, schválené usnesením Rady Pardubického kraje dne 27. 7. 2006 s účinností od 28. 7. 2006, a dále vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, učiněné dne 28. 7. 2006 hejtmanem Pardubického kraje.