Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ještě k bioplynovým stanicím

03/08/06
smf

Je chvályhodné, že se po letech pouhých slovních diskusí začínají i na tuzemském trhu hýbat ledy v oblasti projektů bioplynových stanic. Stejně jako u jiných podnikatelských projektů hrozí ale i v případě produkce bioplynu některá podnikatelská rizika, přičemž nedostatek informací o nich může zásadně ovlivnit ekonomiku projektu a původní podnikatelská očekávání. Mezi klíčová podnikatelská rozhodnutí přitom například patří složení „potravy pro bioplynovou stanici“.
Zdroj: www.asz.cz, 26.7.2006