Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dny Pardubického kraje ve Svitavách

30/08/06
smf

Už za pár dní, ve dnech 1. – 3. září 2006, se ve Svitavách konají Dny Pardubického kraje s podtitulem Obrazy z historie středověkého města Svitavy. Pátý ročník třídenních slavností, které jsou spojeny s celoročními oslavami 750. výročí města Svitavy, připravuje Pardubický kraj ve spolupráci se Svitaváky. Záštitu nad těmito oslavami převzal hejtman Pardubického kraje Michal Rabas a Ministerstvo kultury České republiky. Zdroj: Pardubický kraj