Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ze Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2005

12/07/06
smf

Vstup České republiky do Evropské unie významně zlepšil hospodářskou situaci českého zemědělství. Po ztrátách v letech 2002 a 2003 vykázal podnikatelský důchod ze zemědělství v letech 2004 a 2005 roční zisk kolem 8 miliard Kč.
Zdroj: MZe ČR, 3. 7. 2006


Příloha : Ze_Zpravy_o_stavu_zemedelstvi_CR_za_rok_2005.doc [doc ; 33792 bytů]