Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Záporné saldo narůstá

17/07/06
smf

Současné zemědělství se potýká se stále se zmenšujícím rozměrem. Proti r. 1989 se produkce ve stálých cenách snížila o neuvěřitelných 41mld. Kč tj. ze 108,6 na pouhých 67,2 mld. Kč, přitom se odhaduje produkční schopnost českého zemědělství na cca 140 mld. Kč. Zdroj: APIC-AK


Příloha : Zaporne_saldo_narusta.doc [doc ; 28160 bytů]