Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sklizeň k 31.7.2006

31/07/06

Sklizeň k 31.7.2006

 

 

 

Tabulka pro k vyplnění:  

 

Aktuální situace ke sklizni obilovin a řepky

 

Kraj:Pardubický                                   Sklizeň  k datu 31 .7. 2006

Druh

 

Osev

2006

(dle ČSÚ)

okres v ha

Sklizeno

celkem

2006

(ha)

ha výnos

(t/ha)

 

2005/ 2006

Ceny plac.pěstitelům

rozmezí(Kč/t)

Poznámka

kvalita

problémy

 

Pro účely potravinářské

Krmné  a

Nepotrav.

 

Pšenice ozimá

41410

8707

21,03 %

5,03

4,98

 

 

 

 

Pšenice jarní

4799

 

4,13

 

 

 

 

 

Ječmen ozimý

5011

4429

88,39 %

4,67

4,41

 

 

 

 

Ječmen jarní

26915

379

1,41%

4,11

4,10

 

 

 

 

Žito

885

138

15,59 %

4,42

4,71

 

 

 

 

 

Oves

3602

 

3,65

 

 

 

 

Triticale

+ ost. obiloviny

4341

741

17,01 %

4,53

3,47

 

 

 

 

OBILOVINY

   celkem

86963

14394

15,02 %

4,63

4,70

 

 

Řepka olejná

22622

7555

33,40 %

2,91

3,16

 

 

7100

ostatní 6800

 Pro členy

OHD

                 *u řepky– cena řepky na výrobu metylesteru

 

 

Komentář pro členy AK ČR

Obiloviny se neobchodují, podniky ZZN zatím nabízejí nízké výkupní ceny obilovin ze žní,  ti co mají možnost skladovat skladují.

 

 

 

 

 

Vypracoval dne: 31.7.2006 Ing.Kroutil