Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Cross compliance

23/06/06
smf

Systém cross-compliance bude platit od roku 2009 nejenom pro vyplácení přímých plateb, ale také pro vyplácení podpor v rámci evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).


Příloha : Cross_compliance.pdf [pdf ; 991385 bytů]