Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU bude zkoumat i dlouhodobé dopady GMO

13/04/06
smf

Povolování nových geneticky upravených rostlin (GMO) pro pěstování v Evropské unii může napříště vyžadovat i zkoumání dlouhodobých dopadů na životní prostředí a zamítnutí vědeckých námitek proti GMO z členských zemí bude třeba podrobně vysvětlit. Zdroj: ČTK


Příloha : EU_bude_zkoumat_i_dlouhodobe_dopady_GMO.doc [doc ; 28160 bytů]