Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

IBR- metodika kontroly zdraví zvířat

10/01/06

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ
ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE
NA ROK 2006
Metodický návod SVS ČR č. 10/2005
čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005
Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR
schváleného MZe ČR dne 11.8.2005 čj. 21682/2005-17290


Příloha : INFORMACE_METODIKA_2006.doc [doc ; 462336 bytů]
Příloha : MN_NP_IBR_reduk4.1.06.doc [doc ; 198144 bytů]
Příloha : Pozvanka_k_IBR_Usti_25.1.2006,_Svitavy_26.1.2006.doc [doc ; 69632 bytů]