Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na pracovní jednání

14/09/05

Tematikou nepotravinářského využití zemědělské produkce se bude zabývat pracovní jednání Východočeského bioenergetíckého sdružení viz pozvánka níže

Regionální agrární komora Pardubického kraje, B.Němcové 231, 530 02 Pardubice


 


 


Adresováno všem


zemědělcům východočeského


regionu


 


 


Věc: pozvánka všem zemědělským  prvovýrobcům  východočeského regionu


 


 


Vážení zemědělci,


 


Dne 20.9.2005 ve  velkém sále Domu kultury Dukla v Pardubicích, ul.,Gorkého 2573, se koná od 13,00 hod


 „ PRACOVNÍ JEDNÁNÍ „ (OHD,Mleccop,EVČ) Východočeského bioenergetického sdružení, které představí svoji obchodní strategii, dosavadní činnost a projednány budou i návrhy konkrétních obchodních smluv na obilí, biomasu a výpalky !!!


 


MOTTO:


„Nepotravinářské využití zemědělské produkce je nová šance pro zemědělce !!!“


 


V Pardubicích dne 12.9.2005


 


Ing.Václav Kroutil


Ředitel RAK Pardubického kraje


 


Vaše účast na jednání je nutná pokud se chcete nabízené šance účastnit aktivním způsobem jako členové výše uvedených odbytových organizací !!!


 


 


Svůj zájem o obchodní smlouvy a případné dotazy směrujte na pracoviště OHD  Pardubice :  telefon 466/301048,  e-mail: ohd@ohd.cz případně mobil 602/349200