Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje

01/06/05
smf

Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického krajeschválena Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 24. 6. 2004. Má část analytickou a část návrhovou.