Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Metodika k provádění nařízení vlády č.242/2004Sb.

27/04/05
smf

Předložená metodika je určena žadatelům o dotaci v rámci AEO.Následující text by měl každému potencionálnímu žadateli přiblížit podmínky jednotlivých AEO a umožnit mu racionální rozhodování o tom, zda do opatření vstoupit či nikoli. Zdroj: Mze


Příloha : Metodika_NV242_agroenvi_.pdf [pdf ; 991237 bytů]

Zařazeno v HRDP, Legislativa ČR