Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Portál farmáře

11/10/23

Prodloužení termínu pro první podání dat o použití POR do jednotného úložiště dat evidence POR

PV

Na základě požadavku veřejnosti byl posunut termín pro první podání dat o použití POR do jednotného úložiště dat evidence POR (JUDPOR) do 30.11.2023, tzn., že všechny subjekty, které mají výměru přesahující 200 ha zemědělské půdy (dle LPIS) a které aplikovaly POR v období 1.7. až 31.10.2023 předají do JUDPOR data o použití POR do 30.11.2023, v […]

24/07/23

Využití Registru zvířat na Portálu farmáře

PV

záznam webináře ÚE ze dne 11. 5. 2023

20/03/23

Aktualizace definice služby – OOS_ZUP01C – zasílání žádosti o uznání porostu

PV

Ve službě OOS_ZUP01C byla upravena struktura requestu, kdy nově je povinný element PuvodOsiva. Tento element mohl být prázdný, ale z důvodů optimalizace zpracování přijatých žádostí na straně ÚKZÚZ je jeho plnění nově povinné. Ke změně došlo na testovacím i produkčním prostředí. Na straně konzumentských systémů je nutné provést aktualizaci dle nového WSDL.

16/03/23

Aktualizace definice LPIS služby – LPI_AZP01C – výsledky agrotechnického zkoušení půdy

PV

Ve službě LPI_AZP01C byl upraven výčet povolených hodnot pro element FAKTOR. Na testovacím prostředí je úprava WSDL nasazena. Na straně konzumentských systémů je nutné se na rozšíření výčtu ve WSDL připravit. Popis nových hodnot je uveden v detailu novinky.

15/02/23

Evidence Přirozené Plemenitby (EPP) v Novém registru zvířat

PV

Vážení chovatelé skotu, Informujeme Vás, že v Novém registru zvířat na Portálu farmáře je k dispozici nová verze funkcionality „Evidence Přirozené Plemenitby“ (EPP). Stávající funkcionalita EPP v Registru zvířat bude 22. února 2023 vypnuta a bude možné evidovat přirozenou plemenitbu jen v Novém registru zvířat. Doporučujeme tedy přejít na novou EPP před tímto vypnutím. Funkcionalita […]

13/01/23

Ohlašování úhorů (U) a umožnění změn z kultur G a T na U

PV

Vážení uživatelé, na základě Vašich četných dotazů ohledně ohlašování úhorů (U) a změn ostatních kultur na U v LPIS za účelem vyčlenění neprodukčních ploch uvádíme základní informaci pro žadatele. Podrobnější informace naleznete po prokliku novinky.

16/12/22

Množitelské porosty – propojení s LPIS (webová služba)

PV

MZe ve spolupráci s ÚKZÚZ rozšiřuje rozsah zveřejňovaných údajů v systému LPIS a návazně dochází k rozšíření struktury odpovědi webové služby LPI_DDP01B. V roce 2022 došlo k zavedení propojení LPIS a agendy uznávacího řízení porostů, kterou vede ÚKZÚZ. Informace o propojení DPB a množitelských porostů budou k dispozici jak v GUI iLPIS tak i ve webové službě. Na testovacím prostředí již jsou údaje k dispozici nyní. Implementace změny na straně klienta není nutná. WSDL je zpětně kompatibilní. Nasazení na produkci proběhne 15.12. t.r. Podrobnosti jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.

Úprava definice služeb LPI_DDP01B, LPI_GDP11B, LPI_GDP01B – nové typy dat (honitby, pásy kolem vody pro ekoplatbu)

PV

Ze strany MZe došlo k rozšíření typů dat, které vrací webové služby LPIS. Nově je možné získat informace o překryvu s honitbou a informace o pásech kolem vody pro ekoplatbu. Nové typy dat jsou HON a NEPRODPLOCHY. Na testovacím prostředí již jsou údaje k dispozici nyní. Implementace změny na straně klienta není nutná. WSDL je zpětně kompatibilní. Nasazení na produkci proběhne 15.12. t.r. Podrobnosti jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.

15/12/22

VIDEO: Návod k využití LPIS ve vztahu k ochranným pásům vodních toků na orné půdě

PV

Krátká výuková videa na různá potřebná témata se velmi osvědčila, nyní vznikla ze strany členů Asociace poptávka na návod k využití LPIS ve vztahu k ochranným pásům vodních toků na orné půdě. Tvorba ochranných pásů se bude týkat žadatelů o ekoplatbu v roce 2023 (povinně těch, co budou zakládat v roce 2023 jařiny, od roku 2024 pak všech). Přinášíme proto výukové video z dílny společnosti PV-Agri.

20/10/22

Přidán nový termín semináře na Pardubicku. Pozvánka na seminář zaměřený na téma “ Využití Portálu farmáře – práce s aplikací Evidence přípravků a hnojiv“

PV

Agrovenkov, o.p.s. Vás zve na odborný seminář zaměřený na téma „Využití Portálu farmáře – práce s aplikací Evidence přípravků a hnojiv“.
Termín konání: úterý 22. listopadu 2022